Krop, sanser og bevægelse

Barnet er i verden gennem kroppen, og når det støttes i at bruge, udfordre, eksperimentere, mærke og passe på kroppen, lægges fundamentet for fysisk og psykisk trivsel. Det pædagogiske læringsmiljø skal invitere barnet til at få kropslige erfaringer i et miljø, hvor bevægelsesglæde, kreativitet og leg er nøglebegreber, og hvor det pædagogiske personale understøtter det enkelte barn og skaber fleksible, inkluderende læringsmiljøer.

Krop

Kropsidentiteten udvikles gennem kropslige erfaringer i sociale samspil, og barnet skal derfor i det pædagogiske læringsmiljø have mulighed for at erfare verden både med og gennem kroppen.

Kroppen har en fysisk dimension – et biologisk system, der består af mange dele med forskellige funktioner, samspil og reaktioner. Herudover har kroppen en eksistentiel dimension.

Sanser

Vha. sanserne opfatter og begriber barnet verden. Det pædagogiske læringsmiljø skal derfor stimulere de tre motoriske grundsanser:

  • taktilsansen
  • den vestibulære sans/labyrintsansen
  • muskel-led-sansen

sammen med de øvrige fire sanser:

  • lugtesansen
  • synssansen
  • smagssansen
  • høresansen

Det har afgørende betydning for barnets motoriske udvikling og automatiseringen af bevægelser.

Et sanseligt læringsmiljø skal tilgodese en æstetisk dimension, hvor barnets legende undersøgelser og kreative eksperimenter med bevægelse er i centrum. Der skal både være plads til barnets kropslige ”væren” og ”gøren”.

Bevægelse

Bevægelse handler om aktivt at udforske verden og kroppens muligheder alene, i børnefællesskaber, sammen med pædagogisk personale og i samspil med de fysiske omgivelser ude og inde.

I bevægelsesfællesskaber udvikler barnet kropslige og sanselige indtryk og udtryk og styrker sin evne til at aflæse og forstå andres kropssprog.

Pædagogiske læringsmål

  1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udforsker og eksperimenterer med mange forskellige måder at bruge kroppen på.
  2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn oplever krops- og bevægelsesglæde både i ro og i aktivitet, så børnene bliver fortrolige med deres krop, herunder kropslige fornemmelser, kroppens funktioner, sanser og forskellige former for bevægelse.
Jeg øver mig i at lære at gå