Priser, tilskud og hvad er inkluderet

  • I 2021 er forældrenes egenbetaling til en plads i Nivå Økologiske Naturdagpleje kr. 3.500 pr. mdr.  Fredensborg kommunes tilskud for de 0-2 årige (indtil børnehavestart) er på kr. 7.140 pr. måned, hvorefter det samlede månedlige beløb der skal indbetales til Nivå Økologiske Naturdagpleje udgør kr. 10.640.
  • Tilskuddet er skattefrit for forældrene og kan variere fra år til år. Forældre skal ansøge kommunen om tilskud, men denne ansøgning samt kontrakt mellem Nivå Økologiske Naturdagpleje og forældre, udfylder vi sammen. 
  • Den månedlige betaling til børnepasser skal ske forud, præcis som i kommunal dagpleje og andre institutioner. Beløbet skal være til børnepasserens rådighed hver den sidste hverdag i måneden, første gang d. 30 / 31 i måneden før barnet starter i dagpleje. Der betales i alle 12 måneder af året. 
  • Når beløbet er indgået på min konto, udfærdiger jeg en kvittering for betalingen, som jeg sender til kommunen og jer forældre. Derefter indsætter Fredensborg kommune tilskuddet på jeres konto indenfor 3 dage. De plejer at være rigtig hurtige til dette. 

Søskenderabat

  • Hvis barnet har søskende, beregner Fredensborg kommune automatisk søskende rabat, når bare barnet er skrevet op på pladsanvisningen. 

Regler for tilskud

  • For at være berettiget til tilskud fra kommunen, skal barnet være skrevet op til dagpleje eller institutionsplads på pladsanvisningen. Går dit barn allerede i en kommunal institution eller dagpleje, kan denne opsiges med 1 måneds varsel til den første i måneden og barnet kan derefter starte i parivat dagpleje. Tilskud kan tidligst bevilges fra d. 1 i måneden, den måned efter ansøgningsskemaet er modtaget på Fredensborg kommune. 

Børn med bopæl i andre kommuner

Som privat dagplejer kan man godt modtage børn fra andre kommuner. Tilskuddet kan dog variere fra kommune til kommune og det er derfor svært at oplyse den faktiske egenbetaling her på siden. Bor I i en anden kommune, kan  I eller jeg undersøge tilskuddet i pågældende kommune og derefter beregne prisen. 

Hvad er indkluderet

I denne pris er den økologiske kost, turudgifter, transportudgifter, bleer handsker og klude inkluderet. 

Vi bager for børnetelefonen i oktober 2020. Disse dygtige børn bagte løs og indsamlede over 1400 kr. Jeg er stolt!