Privat dagpleje, godkendelse og tilsyn

   

Privat dagpleje, eller privat pasningsordning som det hedder efter de nye regler, er en del af fritvalgsordningen jf. dagtilbudsolvens § 78

En privat dagplejer er selvstændig og godkendt af kommunen til at passe op til 5 børn i eget hjem. Hjemmet er også sikkerheds godkendt af en pædagogisk konsulent fra kommunen, som ligeledes fører tilsyn 4 gange om året. Disse 4 tilsyn består af 2 anmeldte og 2 uanmeldte. 

Ved disse tilsyn observerer den pædagogiske konsulent både den fortsatte sikkerhed i hjemmet, hygiejnen samt børnenes trivsel og udvikling. 

Ved godkendelse til privat dagpleje forlanges der rene straffeattester på både dagplejer, ægtegælle og andre personer i husstanden over 15 år. Yderligere indhenter kommunen også børneattester på både dagplejer, ægtefælle og andre personer over 15 år i husstanden. 

Kommunen yder tilskud til forældre der vælger privat dagpleje. Tilskuddet kan variere fra år til år, men dette kan der læses mere om under linket: priser, tilskud og hvad der er inkluderet.

Det er vigtigt at barnet er skrevet op på pladsanvisningen, hvis man ønsker privat dagpleje.